Публічна оферта - D-optic
0 євро

Публічна оферта

ТОВАРСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д-ОПТІК» (надалі по тексту – Продавець), з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) умови цього публічного договору (надалі – Покупець) з іншої сторони,при спільному згадуванні – Сторони, уклали цей публічний договір (надалі – Договір) про наступне:

Загальні положення

1.1. Цей Договір є публічним договором, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України. Умови Договору є одинакові для всіх Покупців, а беззастережне прийняття умов цього Договору вважаються акцептуванням цієї оферти Покупцем.

1.2. Договір адресований необмеженому колу осіб, та є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу товарів, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті https://d-optic.com.ua. Покупці при придбанні Товарів, асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті https://d-optic.com.ua, приймають умови цього Договору без жодних застережень чи змін.

1.3. При повній згоді з умовами цього Договору, Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

Терміни та визначення

2.1. «Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://d-optic.com.ua, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

2.2. «Договір» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті, https://d-optic.com.ua, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://d-optic.com.ua, спрямовану невизначеному колу осіб.

2.3. «Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

2.4. «Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали сайт https://d-optic.com.ua та мають намір придбати той чи інший Товар.

2.5. «Продавець» – ТОВАРСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д-ОПТІК».

2.6. «Сайт» – https://d-optic.com.ua.

2.7. «Товар» – Медичні вироби ( стоматологічне обладнання, інструменти, матеріали) та інші товари які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Сайті.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, отримати Товар та сплатити Покупцю його вартість.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на Сайті, або по телефону з допомогою менеджера.

4.2. Щоб оформити Замовлення через Сайт Покупцю необхідно:

 • обрати Товари, що розміщені на Сайті, їх кількість, та натиснути «Оформити Замовлення», Товар буде автоматично додано до розділу «Кошик»;
 • заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару;
 • після закінчення замовлення вибрати функцію «Підтверджую замовлення».

4.3. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем:

4.3.1. після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті, менеджер Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем, за необхідності уточнить деталі замовлення, та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу;

4.3.2. після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оменеджер Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

4.4. У випадку, якщо менеджер Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.

4.5. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

4.6. Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

Доставка замовлення

5.1. Товар доставляється Продавцем або залученими ним третіми особами. При неможливості зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, Замовлення вважається анульованим.

5.2. Доставка товарів здійснюється по всій Україні, однак може бути обмежена у зв’язку з відсутністю відповідних можливостей у третіх осіб, що надають послуги доставки, погодних умов, інших обставин не залежних від Покупця.

5.3. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

5.4. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

5.5. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов’язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець підписує документи, що засвідчують факт прийняття товару Покупцем та відсутність жодних претензій щодо Товару.

Ціна та порядок розрахунків

6.1. Ціна Товару зазначається в національній валюті України – гривні.

6.2. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру Продавця замовленні Покупця, з урахуванням усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

6.3. Загальна вартість замовлення повідомляється оператором кол-центру Продавця Покупцеві при оформленні замовлення.

6.4. Оплата Товару здійснюється безготівковим розрахунком, шляхом внесення оплати на рахунок Продавця, або Кур’єрській службі, при доставці, якщо такий варіант оплати був узгоджений з Продавцем.

6.5. Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України – гривні.

6.6. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати замовлення чи наявності заборгованості Покупця перед Продавцем.

6.7. Вартість та асортимент товарів на Сайті може бути змінена Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця.

6.8. Продавцем можуть залучатись треті особи для надання послуг, прямо чи опосередковано пов’язаних з продажем товару, зокрема, але не виключно, послуг організації заходів, різноманітних курсів, навчальних програм, тощо. В такому випадку, на умовах погоджених з Продавцем, оплата таких послуг Покупцем здійснюється на банківський рахунок Фізичної особи-підприємця Романа Остапіва.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. До порядку повернення товару за цим Договором застосовуються норми Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», та інші норми чинного законодавства Україні, які регулюють такі правовідносини.

7.2. У разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець вправі протягом 10-ти календарних днів узгодити з Покупцем заміну Товару, чи повернення коштів.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. За цим Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати Товари, запропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари.

8.2. Умови цього Договору поширюється на всі Товари, що розміщені на Сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

8.3. Продавець зобов’язується:

 • продавати Товари, передбачені умовами даного Договору;
 • забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів;
 • надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлення Замовлення;

8.4. Продавець має право:

 • відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору, або у зв’язку із відсутністю відповідного товару на складі Продавця;
 • вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;
 • вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;
 • залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;
 • змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

8.5. Покупець зобов’язується:

 • дотримуватись умов даного Договору;
 • прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;
 • повністю оплатити вартість Товару;– перевірити кількість та найменування замовлених Товарів при їх отриманні.

8.6. Покупець має право:

 • вимагати від Продавця продажу Товарів у відповідності до умов даного Договору.

Відповідальність сторін

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

9.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

9.4. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.

Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (ім’я, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов Договору. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов цього Договору, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин,
відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

10.2. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон Покупця. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

10.3. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

10.4. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та/або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

Строк дії договору

11.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем та діє до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором.

Авторські права

12.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті https://d-optic.com.ua, є власністю Продавця та не може використовуватись у спосіб, що заборонений або не передбачений чинним законодавством України.

Додаткові умови

13.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

13.2. Сайт може бути тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

13.3. У випадку встановлення особливих умов стосовно асортименту, вартості Товарів, інших умов замовлення у зв’язку з проведенням акцій, тощо – такі дії не будуть вважатися порушенням п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України.

13.4. Оформляючи замовлення незалежно від способу оформлення (усно по телефону чи в електронній формі на Сайті) Покупець підтверджує наступне:

 • Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (оферти) укласти Договір та акцептує їх у повній мірі та беззастережно;
 • Покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті;
 • Усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення замовлення. Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його підтвердження не допускається.

 

Оплата товарів та послуг можлива через виставлення рахунку на оплату або через систему LiqPay.